تماس نگار

ابزاری مناسب برای مدیریت تماس با دانش آموزان


مزایای دستگاه تماس نگار

  • جلوگیری از انصراف های بی مورد
  • امکان ارسال فیدبک دانش آموز بلافاصله بعد از تماس
  • گزارش دانش آموز محور
  • گزارش پشتیبان محور
  • گزارش مدیر محور

گزارش های مدیریتی

امکان گزارش گیری کلی و نموداری

نمونه گزارشات